10 millió fa - I. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ

HU | EN
I. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ
Mindaz, ami július 9-e, a 10 millió Fa közösség indulása óta a Facebook virtualitásában működött, most egyszeriben átfordult a valóságba. Hat hét - még csak ennyi telt el, s a máris több mint ötven város, falu, megyeszékhely, budapesti kerület közösségeinek képviselői, delegáltjai, az ország távoli pontjairól érkezve bebizonyították: a cél fontos. A mód pedig, ahogy ennek megvalósítását elindítottuk, életképes és reményekkel teli. Az itteni 27 ezer körüli követő/lájkoló valójában mintegy hétezer regisztrált, valamiféle felajánlással becsatlakozó önkéntest jelent. Ők azok, akikre a cél megvalósítása érdekében ténylegesen számíthatunk, s a tegnap összegyűlt képviselők e csoportokba tömörült tömeget képviselték. Az első országos találkozó ünnep lett. De nem annak indult. Feszes munkatervvel vágtunk neki, hogy az egymást nem ismerő soktucatnyi ember, ki deklarálta már, hogy az alapvető célokban és eszközökben egyetért, megismerkedjék egymással. Megismerjék egymás módszereit, sikeres megoldásait, egymástól vegyék át a célhoz vezető technikákat. A nap első része az ismerkedést szolgálta különféle csapatépítő játékok segítségével, s ezt szolgálta a batyus ebéd is, amikor mindenki a maga sütötte/főzte/kente/szedte étellel, humusszal, gyümölccsel járult hozzá testi jólétünkhöz. Az ebéd utáni időszak volt a tényleges munka ideje. Itt definiáltuk a kibontakozóban lévő közösség céljait, vettük elemzés alá, hogy céljaink eléréséhez mi mindenre lesz szükségünk, miféle eredményeket kell addig elérnünk. Két kerekasztalunk a lényegre fókuszált: az erdészeti, kertészeti, fák ültetésével kapcsolatos kerekasztalunkban Aszalós Réka az MTA erdőökológusa, Bozzay Balázs erdész technikus, környezetvédelmi szakértő és Zsolnai Balázs kertész, növényorvos vette sorba a fontos részleteket, melyekkel a 10 millió Fa elültetésére vállalkozó közösségnek majd szembesülnie kell. A másik beszélgetésen Pécs, Kecskemét és Sárvár 10 millió Fa közösségének képviselői, Horváth Barnabás, Farkas Barta Kata és Mógor Viven számoltak be sikeres gyakorlatuk részleteiről. S a tapasztalatátadás körében sok kérdés, dilemma merült fel. Nagy köszönet mindannyiuknak, akik vállalták a szereplést. Hálás köszönetem azonban mindenekelőtt Papp Zsuzsinak szól, a 10 millió Fa főszervezőjének, aki szó szerint a legelső perctől dolgozik azon, hogy szertelen felvetésem valósággá váljék. Ha ő nincs, az egész nincs. Köszönet Hervai Franciskának, másik közvetlen munkatársamnak, kivel, ha csak távolról is, gyerekkorunk óta követjük szemsarokból figyelve egymás életét. Édesanyáink dolgoztak ugyanabban a restaurátor műhelyben hajdanán, és most mi is együtt dolgozunk, hogy a kicsorbult világot, lehetőségeinkhez mérten, egykori teljességébe állítsuk vissza. Nagyon köszönöm Fodor-Kovács Éva kommunikációs előadását, értékes tanácsait és távolból figyelő, óvó tekintetét, amellyel a kezdetektől figyeli a 10 millió Fa cseperedését. Személy szerint külön öröm, hogy régi barátom, az egykori Rádio Café Építő Kritika adásában műsorvezető mesterem, Tüske Feri vállalta el, hogy a nap házigazdája lesz. Ebben a minőségében fantasztikus teljesítményt nyújtott, empátiája, profizmusa nélkül egész biztos, hogy a 10 millió Fások találkozója sokkal laposabb, kevésbé sok örömöt adó esemény lett volna. Sok átbeszélgetett este, évek hossza óta párhuzamosan futó gondolkozás épült bele a gondosságába, amivel mindannyiunkat segített, terelt, támogatott. Hálás köszönetünk az A38 hajónak, amely nagyvonalúan biztosította a helyszínt, ahol a 10 millió Fások első ízben találkozhattak egymással. És a hajó legénységének is, akik nagyon jófejül álltak hozzánk, szolgálták ki az igényeinket. Hála a pécsi Virágzó Kertek faiskolának, amely a közösségben elsőként kiültetendő kecses fácskákat biztosította. Az ő fáik fogják évtizedeken át hirdetni ennek a napnak, ennek a közösségnek az emlékét. És nagy köszönet a nap fotósa, e képek szerzője, Pongrácz Anitának, akinek szemén keresztül marad meg most mindannyiunknak e csodás nap lelkesültsége, örömmel és szeretettel teli atmoszférája. A végére hagytam, hiszen szerepe szerint is az első országos találkozó utolsó programeleme volt Pokorny Lia. Sugárzó lényével épp azt az érzelmi pluszt, varázslatot tette hozzá a naphoz, amitől mindannyian tudjuk, ez a nap nagy tettek és egy fantasztikus közösség kibontakozásának kezdete. Köszönöm szépen, hogy elvállalta a 10 millió Fa nagyköveti feladatát. Találkozunk október végén, még a 10 millió Fa ünnepe, a november 9-i Élet napja előtt. Amikor pedig, eredendő célunknak megfelelően: ültetni fogunk! Bojár Iván András
Adományozz
Felajánló
Felajánlás típusa
Fa mérete?
Felajánlás részletezése
Megjegyzés
Elküldés
Köszönjük, hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!
Bezárás
Te is ültettél?
Elküldés
Köszönjük, ellenőrzés után kikerül az ültetés az oldalra!
Bezárás
Regisztráció
Belépés
Belépés
Regisztráció
Támogass
A vállalásunk, 10 millió fa elültetése nem csak hatalmas munka de nagyon sok pénzbe is fog kerülni ezért örömmel veszünk minden anyagi hozzájárulást, amit az alábbi számlaszámra való utalással lehet megtenni:
10 millió Fa Alapítvány
székhely: 1072 Budapest, Klauzál tér 14, 3/19
Magnet Bank 16200106-11648804
SWIFT, BIC: HBWEHUHB Külföldről: Iban: HU02 16200106-11648804-00000000
SWIFT, BIC: HBWEHUHB
ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A 10MILLIOFA.HU WEBOLDAL HASZNÁLATÁHOZ
A Tájékoztató célja, hogy a honlap látogatói és felhasználói számára tömören és közérthetően bemutassa a honlaphoz kapcsolódó adatkezelést és azokat a lényeges kérdéseket, amelyek fontosak lehetnek az Ön személyes adatainak védelmével kapcsolatban.
A 10Milliofa.hu weboldalt a 10 Millió Fa Alapítvány üzemelteti. A 10 Millió Fa Alapítvány jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználókat jogérvényesítési/jogorvoslati lehetőségeikről. Amikor a A 10Milliofa.hu szolgáltatásait használja, az adatkezelőre bíz személyes adatokat.
1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
10 Millió Fa Alapítvány (székhely: székhely: 1072 Budapest, Klauzál tér 14, 3/19; e-mail: 10milliofa@10milliofa.hu)
2. A kezelt adatok köre
A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja.

A 10Milliofa.hu honlap a látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra a 10 Millió Fa Alapítvány nem használja.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia. Kérdések, támogatás és egyéb megkeresések esetén a felhasználó nevét, címét, telefonszámát, email címét a 10 Millió Fa Alapítvány kizárólag kapcsolattartási célra használja. A 10 Millió Fa Alapítvány a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára. Amennyiben Ön támogatja a 10 Millió Fa Alapítvány, bármilyen fizetési eszköz útján, a 10 Millió Fa Alapítvány kezelésébe kerülhet neve, bankszámlaszáma és a támogatás (adomány stb.) összege, valamint átutalás ideje.
3. Az adatkezelés jogalapja
A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.
4. Az adatkezelés céljai
Weboldal látogatói adatok - A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

Támogatás - 10 Millió Fa Alapítvány kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az adatkezelő (10 Millió Fa Alapítvány) a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében a szolgáltató és az érintett közötti kommunikációt szavatolja. A személyes adatokat a 10 Millió Fa Alapítvány eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli.

Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
5. Az adatkezelés időtartama
A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően. Amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy adatait hírlevél vagy támogatói kommunikáció céljára használjuk, ezen adatokat addig tároljuk, míg arról Ön másként nem rendelkezik vagy a hozzájárulást Ön vissza nem vonja.
6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Az automatikusan generált adatokhoz adatfeldolgozóként a szerver üzemeltetője a BIT Monkey Creative Group is hozzáfér.
Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó olyan célból adta meg személyes adatát. Így kérdés esetén a 10 Millió Fa Alapítvány munkatársai, támogatás esetén pedig a szerződő bankok hozzáférnek a felhasználó által küldött információhoz és személyes adatokhoz.
A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén a 10 Millió Fa Alapítvány az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, és szükség esetén kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét. A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető az érintett e-mail címe.
7. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai
Tájékoztatáshoz való jog Ön jogosult arra, hogy a 10 Millió Fa Alapítvány – az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul – tömören, átláthatóan és közérthetően tájékoztatást kapjon az adatkezelés lényeges kérdéseiről, az Ön által gyakorolható jogokról, valamint a jogérvényesítési/jogorvoslati lehetőségekről. Jelen adatkezelési tájékoztatás ezen előzetes tájékoztatáshoz való jogára tekintettel került közzétételre.

Hozzáférési jog
Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Mindezeket a jogait csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait jelentse be a 10 Millió Fa Alapítvány valamely elérhetőségén (cím: 1072 Budapest, Klauzál tér 14, 3/19; email: 10milliofa@10milliofa.hu) Készüljön fel rá, hogy jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

Helyesbítés és törlés
Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül válaszol az adatkezelő.

Tiltakozás
A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén: 1072 Budapest, Klauzál tér 14, 3/19, illetve a 10milliofa@10milliofa.hu e-mail címén.

Adatok hordozhatósága
Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Az adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.
8. Adatbiztonsági intézkedések
A személyes adatokat a Tárhely.eu szolgáltató szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tároljuk. A szerver Budapesten a Váci úton található, a 2. pontban megadott adatokat a 10 Millió Fa Alapítvány ezzel harmadik országba nem továbbítja.
9. Jogérvényesítési lehetőségek
Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzik, hogy a 10 Millió Fa Alapítvány megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a 10milliofa@10milliofa.hu e-mail címre juttassa el.

A 10 Millió Fa Alapítvány az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Amennyiben azonban Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
10. Kikötés
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.